De implementatie van het Jive-platform

Wij beseffen dat de gebruikers en hun dagtaken centraal staan in een interactief intranet als Jive. Een goede implementatie bepaalt 80% van het succes van de oplossing. Als het intranet niet ingericht wordt naar de eisen en wensen van de gebruikers, is het gedoemd te mislukken.

Daarom gaan we nauwkeurig te werk en richten de Jive-omgeving in, afgestemd op de wensen en eisen van de gebruikers. Daarnaast maken wij de omgeving zo persoonlijk en aantrekkelijk mogelijk. Badges, quests en gamification zorgen ervoor de je medewerkers enthousiast worden en blijven.

Hoe begin je?

Wij beginnen bij het opstellen van een implementatiestrategie. Op basis van je bedrijfscultuur, huidige omgeving, demografie, organisatiestructuur, applicatielandschap en uiteraard de wensen, bepalen we de beste manier om te werk te gaan. Dat kan ook een Proof of Concept of Pilot inhouden.

Waar hebben wij het dan over?

  • Planning, taken en rollen.
  • Inventariseren beleid rondom groepen, plaatsen, informatiedeling, rechten, content types.
  • Inrichting van de community.
  • Thematisering en implementatie van de (online) omgeving.
  • Uitwerken en implementeren specifieke use cases.
  • Diepgaande training van community managers op beheer, onderhoud en inrichting.
  • (Basis)trainingen voor eindgebruikers.

 

20% tooling, 80% mensenwerk

Naast de rationele en planmatige aspecten kijken wij ook vooral naar de sociaal culturele aspecten van de oplossing.  Uiteindelijk draait het om succesvol gebruik, pas dan kan een organisatie alle voordelen benutten. Naast een gebruiksvriendelijk platform, moet de gebruiker zich direct thuis voelen. Dus makkelijk de weg weten in de groepenstructuur. Maar nog belangrijker, eerst bedenken wat de gebruiker gaat doen, hoe hij dat doet en natuurlijk waarom? Daarna kijken we samen naar de manier om de gebruikers enthousiast en actief te krijgen en te houden.

In dit filmpje hiernaast wordt op een ludieke manier de impact van een interactief intranet als Jive gevisualiseerd. Kijk en geniet!

 

De dag waarop je ze Jive geeft…

Actieve ondersteuning bij het Jive-platform

Gedurende onze samenwerking structureren en bewaken wij samen jullie Jive-platform. Dit doen we op basis van use cases en discovery workshops. Daarbij denken we met kleine groepen stakeholders goed na over de beste toepassing van Jive per situatie.

 

Nieuwsgierig of implementatie van Jive jouw business versnelt?

 

Ja, wil graag zien hoe Jive werkt